Rozbor

Protokol z 31.05.2024, kde bola vzorka testovaná na prítomnosť HMF (výsledok menej ako 5 mg/kg HMF).

Snímka obrazovky 2024-06-04 200449Protokol testovanej vzorky č.2 z 31.05.2024, kde boli testované okrem HMF aj hladina štiepenej sacharózy na glukózu a fruktózu. HMF bolo namerané opäť v minimálnej miere, pričom glukóza a fruktóza boli enzymatickou hydrolýzou získané až v 89,08% úspešnosti. Pre porovnanie, klasický cukrový sirup obsahuje 100% obsah sacharózy a až včely následne štiepia túto sacharózu na glukózovo-fruktózový roztok, ktorý následne ukladajú do plástov vo forme zásob.

Snímka obrazovky 2024-06-04 200531

Späť do obchodu